Våra projekt

Hemsö utvecklar kontinuerligt lokaler och fastigheter för samhällsservice med hållbarhet i fokus. Projektutveckling är ett av satsningsområdena och Hemsö samarbetar med aktörer nischade mot fastighetsutveckling.

Om- och tillbyggnationer sker kontinuerligt i Hemsös befintliga bestånd för att tillgodose hyresgästernas löpande behov. Äldre omoderna fastigheter konverteras till moderna lokaler för nya ändamål. Hemsö bedriver även projektutveckling och har bland annat bildat projektutvecklingsbolaget Vitartes tillsammans med SveaNor. Redan från start går vi in i utvecklingsprojekt som en aktiv partner tillsammans med hyresgäst och byggentreprenör.

S:t Larsparken i Lund

Där Lund är som grönast ligger S:t Larsparken och Hemsö utvecklar området successivt. Vi arbetar för att uppgradera S:t Larsparken i syfte att möta nuvarande och kommande behov. Det sker med utgångspunkt i områdets unika historia, karaktär och egenart. Vid årsskiftet 2015/2016 kommer den sista etappen i ombyggnationen avseende Grenverket (f.d. Medicinskt centrum) på S:t Lars väg 90 att färdigställas.  Hemsö äger totalt 31 byggnader i området på närmare 53 000 kvadratmeter. 

Technology and Health

Tillsammans med SveaNor uppför Hemsö ett utbildnings- och forskningscenter vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Etapp ett, Technology and Health, invigs den 20 oktober 2016. Den andra etappen, byggnaden Neo, påbörjades hösten 2015. 

Harvestadsskolan i Linköping

Den 10 september invigdes den nybyggda Harvestadsskolan tillsammans med lärare och elever. Skolan är belägen i den "nya" stadsdelen Södra Hjulsbro, även kallad Harvestad, som snabbt har vuxit och utvecklats till en mycket populär och attraktiv del av Linköping.

En bra och sund miljö för barnen är mycket viktigt och är en ledstjärna för Hemsö vid alla nybyggnationer. Därför har vi lagt stor vikt vid att göra bra och sunda materialval i byggprocessen. 

 

Raoul Wallenbersskolan i Järvastaden

Raoul Wallenbergsskolan i Järvastaden, Solna

Hemsö och Solna stad har tecknat ett tomträttsavtal i syfte att bygga en grundskola och förskola i det attraktiva området Järvastaden. Grundskolan kommer att  omfatta årskurs F till 6.

 

 

Centrumhuset i Sannegårdshamnen, Göteborg

Hemsö har färdigställt en helt ny vårdfastighet och mötesplats i Sannegården på Norra Älvstranden i Göteborg. Byggnaden som benämns Centrumhuset består av sex våningsplan inklusive garage.

 

Uppåkraskolan

Uppåkraskolan i Hjärup

Den 24 september 2016  invigdes den nya färdigbyggda grundskolan i Hjärup, Staffanstorps kommun. Skolan rymmer 525 elever från förskoleklass till årskurs 6 och certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

 

Internationella Engelska skolan in Borstahusen

Hemsö utvecklar tillsammans med Thage i Skåne AB en ny grundskola i expansiva Borstahusen utanför Landskrona. Det första spadtaget för projektet togs i mars 2016 och inflyttning kommer att ske till höstterminen 2017.