Våra projekt

Hemsö utvecklar kontinuerligt lokaler och fastigheter för samhällsservice med hållbarhet i fokus. Projektutveckling är ett av satsningsområdena och Hemsö samarbetar med aktörer nischade mot fastighetsutveckling.

Om- och tillbyggnationer sker kontinuerligt i Hemsös befintliga bestånd för att tillgodose hyresgästernas löpande behov. Äldre omoderna fastigheter konverteras till moderna lokaler för nya ändamål. Hemsö bedriver även projektutveckling och har bland annat bildat projektutvecklingsbolaget Vitartes tillsammans med SveaNor. Redan från start går vi in i utvecklingsprojekt som en aktiv partner tillsammans med hyresgäst och byggentreprenör.

Skolor

Äldreboende

Multihus och utvecklingsområden

Tidigare projekt