Technology and Health interiör

Technology and Health och Neo

Hemsö och SveaNor uppför tillsammans ett utbildnings- och forskningscenter bredvid Karolinska Universitetssjukhuset i Flemingsberg i Huddinge kommun. Den första byggnaden som står klar hösten 2016 har fått namnet Technology and Health. Byggnad nummer två har fått namnet Neo och byggnationen påbörjades under tredje kvartalet 2015.

Totalt omfattar projektet ca 40 000 kvadratmeter lokaler för utbildning och forskning. Projektkostnaden uppgår för båda husen till över 1 miljard kronor. Investeringen bidrar till Sveriges infrastruktur för utbildning och forskning. Syftet är att skapa ett "center of excellence" som är inriktat på olika typer av vårdverksamhet som ska interagera med utbildning, forskning och näringsliv.

De största hyresgästerna blir Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Röda Korsets Högskola och Karolinska Institutet.

Flemingsberg i Huddinge kommun har de senaste åren vuxit fram som ett bra läge för aktörer som vill vara en del av den senaste forskningen och delta i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård.

Om byggnaderna

Projektet utvecklas i två etapper och byggnaderna uppförs på en fastighet utanför Karolinska Universitetssjukhuset inom kvarteret Medicinaren 5 i Flemingsberg, Huddinge.  Fastigheten utgör en så kallad 3D-fastighet vilket är en tredimensionell fastighetsbildning byggd ovanpå ett befintligt garage. Båda byggnaderna kommer att ha bred kapacitet i de tekniska systemen och vara väl anpassade till hyresgästernas verksamhet. Arkitekt är Tengbom och totalentreprenör är Veidekke.

Projektets första etapp avser en byggnad om 17 000 kvadratmeter som har fått namnet Technology and Health. I lokalerna samlokaliseras KTH:s Skola för Teknik och Hälsa och Röda Korsets Högskola samt även verksamheter från Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Målsättningen är att stärka samverkan mellan KTH, Röda Korsets Högskola, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och Södertörns högskola och därmed uppnå synergier mellan sjukvård, forskning och utbildning.

I en andra etapp byggs en cirka 20 000 kvadratmeter stor byggnad, som ska innehålla lokaler för forskning och utbildning. Byggnaden har fått namnet Neo och Karolinska Institutet är hyresgäst. Inflyttning planeras till slutet av 2017.