Hemsö Suomessa

Hemsön toiminta itsenäisenä yrityksenä käynnistyi vuonna 2009. Suomen toiminnot perustettiin vuonna 2013.

Olemme alusta asti keskittyneet julkista sektoria palvelevien kiinteistöjen omistamiseen. Kuluneen yli kymmenen vuoden aikana olemme koonneet huomattavan yhteiskuntakiinteistöjen salkun. Vuonna 2011 laajensimme toimintaamme Saksaan, ja vuonna 2013 teimme ensimmäisen sijoituksen Suomeen.

Omistajiamme ovat Ruotsin valtion eläkerahasto AP3 (85 %) ja AB Sagax (15 %).  

Kiinteistösalkku Suomessa

Suomi on Hemsölle houkutteleva kotimarkkina-alue, jossa on kasvupotentiaalia. Valtaosa Hemsön omistuksessa olevista kiinteistöistä sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja loput ensisijaisesti Suomen suurissa kaupungeissa.

  • Kiinteistösalkun markkina-arvo: 1,3 miljardia euroa
  • Kiinteistöjen kokonaismäärä: 80
  • Neliömäärä: 420 000