Arvot

 

Kolme arvoamme ovat ohjenuora toiminnallemme sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Saavutettavuus

Toimimme paikallisesti ja kansallisesti ja olemme lähellä asiakkaitamme. Kuuntelemme asiakkaitamme tarkasti ja pyrimme hyvään vuorovaikutukseen. Olemme luotettava, läsnä oleva ja helposti lähestyttävä sekä saavutettavissa oleva kumppani.

Luotettavuus

Otamme vastuun hallinnoimistamme kiinteistöistä. Vakavaraisena omistajana luomme vuokralaisillemme turvallisen toimintaympäristön. Edistämme kestävää kehitystä yhteiskunnassa ja kiinteistömme ovat osa yhteiskunnan infrastruktuuria.

Kehittyminen

Olemme toimialamme johtavia kehittäjiä. Kehitämme kiinteistöjämme ja tarjontaamme asiakkaiden tarpeiden mukaisesti niin, että ne tuottavat lisäarvoa heidän toiminnalleen. Varmistamme, että työntekijöillämme on mahdollisuudet kehittyä.