Yhteiskuntakiinteistöt

Yhteiskuntakiinteistöillä tarkoitetaan kiinteistöjä, joita käytetään keskeisten yhteiskunnallisten palvelujen, kuten ikäihmisten ja erityisryhmien asumispalvelujen, koulutuksen, terveydenhuollon, oikeuslaitoksen ja pelastuslaitosten palvelujen tuottamiseen. Vuokralaisena voi olla julkisia tai yksityisiä palveluntarjoajia.

Kiinteistömme on jaettu neljään luokkaan sen mukaan, mitä toimintoja kohteeseen sijoittuu: hoivakiinteistöt, oppilaitokset, terveydenhuollon kiinteistöt ja oikeushallinnon sekä pelastustoimen kiinteistöt. Hemsö keskittyy toiminnassaan suurimpiin kaupunkiseutuihin ja maakunnallisiin keskuksiin Suomessa.

Hoivakiinteistöt

Hemsön suurin kiinteistöryhmä ovat hoivakiinteistöt, joihin lukeutuvat ikäihmisten ja muiden erityisryhmien asumispalvelukohteet eli erilaiset hoito-, hoiva- ja palvelukodit.

Oppilaitokset

Oppilaitoskiinteistöt ovat toiseksi suurin kiinteistöluokkamme. Lähes kolmannes kiinteistöjemme markkina-arvosta koostuu erilaisista oppilaitoskiinteistöistä. 

Suomessa Hemsöllä on tässä kiinteistöluokassa vuokralaisena tällä hetkellä vain julkisen sektorin toimijoita.

Terveydenhuollon kiinteistöt

Terveydenhuollon kiinteistöjä ovat esimerkiksi sairaalat ja lääkäriasemat. Suomessa Hemsön merkittävin terveydenhuollon kiinteistökokonaisuus sijaitsee Turussa.

Oikeushallinnon ja pelastustoimen kiinteistöt

Oikeushallinnon ja pelastustoimen kiinteistöihin kuuluvat kohteet, joissa toimivat esimerkiksi tuomioistuimet, syyttäjälaitos, poliisi- ja pelastuslaitokset. Suomessa Hemsön suurin oikeushallinnon kiinteistö on Salmisaaren oikeustalo Helsingissä, minkä lisäksi omistamme Hämeenlinnan oikeustalon.