Hemsö ostaa Turun hoiva- ja sairaalakiinteistöjä aiemman sopimuksen mukaisesti

Julkaistu

Yhteiskuntakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö Hemsö ostaa Turusta kahdeksan hoiva- ja sairaalakiinteistöä aiemmin tehdyn aiesopimuksen mukaisesti. Samanaikaisesti Hemsö sijoittaa Turun Teknologiakiinteistöihin: yhtiö ostaa 34,8 prosentin osuuden Turun Teknologiakiinteistöistä. Hemsön Turun-investointien yhteenlaskettu arvo on 180 miljoonaa euroa.

Hemsö on allekirjoittanut kauppasopimuksen Turun hoiva- ja sairaalakiinteistöistä. Kaupan arvo on 130 miljoonaa euroa. Turun kaupunki jää kiinteistöihin vuokralaiseksi keskimäärin 11 vuoden vuokrasopimuksilla. Jos sote-uudistus toteutuu, vuokrasopimukset siirtyvät perustettavan maakuntaorganisaation hallintaan tammikuussa 2021.

Hemsö jatkaa investointejaan Turkuun hoiva- ja sairaalakiinteistöjen lisäksi: Hemsö merkitsee suunnatussa osakeannissa Turun Teknologiakiinteistöjen osakkeita 50 miljoonan euron arvosta. Osakeannin jälkeen Hemsö ja Turun kaupunki ovat Turun Teknologiakiinteistöjen suurimmat omistajat: Hemsö 34,8 prosentilla ja Turun kaupunki 35,4 prosentin osuudella.

Nyt tehtävää pääomasijoitusta hyödynnetään ensisijaisesti Turun Teknologiakiinteistöjen kehityshankkeisiin. Turun Teknologiakiinteistöjen suurin käynnissä oleva hanke on Kupittaan kampuksen 18 000 neliömetrin uudisrakennus. Kiinteistön suurin vuokralainen on Turun ammattikorkeakoulu, joka on allekirjoittanut 25 vuoden vuokrasopimuksen koskien 15 000 neliömetrin oppilaitostiloja. Uuden kampuksen arvioidaan valmistuvan tulevana vuonna 2020 ja saavan Leed Platinum -tason sertifioinnin.

”Vahvistamme yhteistyötämme Turun kaupungin kanssa Turun Teknologiakiinteistöjen omistusosuudella. Kasvava ja kehittyvä Turku on meille kiinnostava alue, ja sen vuoksi lisäämme läsnäoloamme Turussa. Turun kaupungin saaminen strategiseksi kumppaniksi antaa meille mahdollisuuden edistää alueen positiivista kehitystä”, sanoo Hemsön Suomen maajohtaja Jarkko Leinonen.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että Hemsön kaltainen vakavarainen kansainvälinen toimija on valmis sijoittamaan Turun kaupunkiin pitkäjänteisesti ja kehittämään samalla turkulaisia sairaala- ja hoivakiinteistöjä. Samalla Hemsön sijoitukset Turun Teknologiakiinteistöihin antavat merkittävän piristysruiskeen Kupittaan Tiedepuiston alueen kehittämiseen”, sanoo Turun apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.

 

Fakta: Turun Teknologiakiinteistöt

  • Turun Teknologiakiinteistöt on pääosin Turun Tiedepuiston alueella toimiva kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa Turun Kupittaalla sijaitsevia oppilaitos- ja toimistokiinteistöjä. Tiedepuiston osaamiskeskuksessa yhdistyvät koulutus, tutkimus ja liiketoiminta.
  • Turun Teknologiakiinteistöjen kiinteistöomaisuus on pinta-alaltaan noin 150 000 neliömetriä.
  • Kiinteistöomaisuudesta suurin osa, noin 70 prosenttia, on yhteiskuntakiinteistöjä, joihin kuuluu oppilaitoskiinteistöjä ja urheiluhalli. Yhteiskuntakiinteistöjen vuokrasopimusten keskimääräinen voimassaoloaika on noin kahdeksan vuotta.
  • Turun Teknologiakiinteistöillä on merkittävä projektiportfolio, jonka suurin hanke on rakenteilla oleva ammattikorkeakoulu.
  • Turun Teknologiakiinteistöjen suurimmat vuokralaiset ovat Turun yliopisto, Turun kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi ja Verohallinto.

 

Lisätietoja:

 

Nils Styf, toimitusjohtaja, Hemsö                                                                        +46 8 501 170 01
Gustav Björkman, strategia- ja liiketoimintajohtaja, Hemsö                           +46 8 501 170 20
Jarkko Leinonen, Suomen maajohtaja, Hemsö                                                 +358 40 015 0841

 

Julkaisuvapaita kuvia median käyttöön >>

 

Hemsö:
Hemsö on Ruotsin johtava yksityinen yhteiskuntakiinteistöjen omistaja. Hemsön toimintaan kuuluu hoiva-, oppilaitos-, terveydenhuolto- ja oikeuslaitoskiinteistöjen kestävä omistaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Hemsö toimii Ruotsissa, Suomessa ja Saksassa. Hemsölle ovat tunnusomaisia pitkät vuokrasopimukset ja vakaat asiakkaat. Hemsön kiinteistökannan kokonaisarvo on noin 4,6 miljardia euroa. Hemsön enemmistöomistaja on Ruotsin valtion eläkerahasto AP3. Standard & Poor’s on myöntänyt Hemsölle maaliskuussa 2015 luottoluokituksen A-. Lue lisää: http://www.hemso.fi