Liiketoimintamallimme

Liiketoimintamme lähtökohtana on tarjota nykyisille ja tuleville vuokralaisille heidän tarpeitaan vastaavia tiloja. Toimintamme perusta on vastuullinen ja tehokas kiinteistöjen hallinnointi, jonka ansiosta vuokralaisemme voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa – tarjoamaan erinomaisia palveluja yhteiskunnalle.

Kannamme kortemme yhteiskunnallisten palvelujen kekoon

Yhteiskunnallisia palveluja voivat tarjota julkiset tai yksityiset toimijat, mutta yleensä ne ovat kunnan tai valtion vastuulla. Tuomme palveluntarjoajille lisäarvoa hallinnoimalla asiakkaidemme tarpeita vastaavia kiinteistöjä tehokkaasti.

Pitkäaikaisia asiakassuhteita

Rakennamme tiiviitä ja pitkäjänteisiä, keskinäiseen luottamukseen perustuvia asiakassuhteita niin julkisen kuin yksityisen sektorin asiakkaidemme kanssa. Meillä on paikallista osaamista ja käymme jatkuvasti vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa, joten ymmärrämme vuokralaistemme tarpeita ja heidän toimintojaan.

Edistämme hyvinvointia yhteiskunnassa tarjoamalla eri tarkoituksiin sopivia tiloja,

  • jotka mahdollistavat menestyksekkään toiminnan
  • jotka joustavat muuttuvien tarpeiden mukaan
  • joissa ihmiset viihtyvät