Hemsö - Sozialimmobilien

Yhteiskuntakiinteistöt

Yhteiskuntakiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistöjä, joita käytetään keskeisten yhteiskunnallisten palvelujen, kuten ikäihmisten ja erityisryhmien asumispalvelujen, koulutuksen, terveydenhuollon ja oikeuslaitoksen palvelujen tuottamiseen. Vuokralaisena voi olla julkisia tai yksityisiä palveluntarjoajia.

Kiinteistömme on jaettu neljään luokkaan sen mukaan, mitä toimintoja kohteeseen sijoittuu: hoivakiinteistöt, oppilaitokset, terveydenhuollon kiinteistöt ja oikeushallinnon kiinteistöt. 

Hemsö keskittyy toiminnassaan suurimpiin kaupunkiseutuihin Suomessa. Tällä hetkellä suurin osa kiinteistöistä sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Tämän lisäksi toimimme useissa maakunnallisissa keskuksissa.

Hoivakiinteistöt

Hemsön suurin kiinteistöryhmä ovat hoivakiinteistöt, joihin lukeutuvat ikäihmisten ja muiden erityisryhmien asumispalvelukohteet eli erilaiset hoito-, hoiva- ja palvelukodit.

Oppilaitokset

Oppilaitoskiinteistöt ovat toiseksi suurin kiinteistöluokkamme. Lähes kolmannes kiinteistöjemme markkina-arvosta koostuu erilaisista oppilaitoskiinteistöistä. 

Suomessa Hemsöllä on tässä kiinteistöluokassa vuokralaisena vain julkisen sektorin toimijoita.

Terveydenhuollon kiinteistöt

Terveydenhuollon kiinteistöjä ovat esimerkiksi sairaalat ja lääkäriasemat. Suomessa Hemsön merkittävin terveydenhuollon kiinteistökokonaisuus sijaitsee Turussa.

Oikeushallinnon kiinteistöt

Oikeushallinnon kiinteistöihin kuuluvat kohteet, joissa toimii esimerkiksi poliisi, tuomioistuimet ja syyttäjälaitos. Suomessa Hemsön merkittävin oikeushallinnon kiinteistö on Salmisaaren oikeustalo Helsingissä.