Yhteiskuntakiinteistöt

Yhteiskuntakiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistöjä, joita käytetään keskeisten yhteiskunnallisten palvelujen, kuten ikäihmisten ja erityisryhmien asumispalvelujen, koulutuksen, terveydenhuollon ja oikeuslaitoksen palvelujen tuottamiseen. Vuokralaisena voi olla julkisia tai yksityisiä palveluntarjoajia.

Kiinteistömme on jaettu neljään luokkaan sen mukaan, mitä toimintoja kohteeseen sijoittuu: hoivakiinteistöt, oppilaitokset, terveydenhuollon kiinteistöt ja oikeuslaitoksen kiinteistöt. Suomessa omistamme hoivakiinteistöjä, oppilaitoksia sekä terveydenhuollon kiinteistöjä.

Hoivakiinteistöt

Hemsön suurin kiinteistöryhmä on hoivakiinteistöt, joihin lukeutuvat ikäihmisten ja muiden erityisryhmien asumispalvelukohteet eli erilaiset hoito-, hoiva- ja palvelukodit. Näiden osuus kiinteistöjemme arvosta on noin 40 %.

Ruotsissa noin 70 % hoivakiinteistöjen vuokratuloista tulee julkisen sektorin toimijoilta, Suomessa 95% vuokratuotoista tulee yksityisiltä toimijoilta ja 5% julkisen sektorin toimijoilta.  

Oppilaitokset

Oppilaitoskiinteistöt ovat toiseksi suurin kiinteistöluokkamme ja lähes kolmannes kiinteistöjemme markkina-arvosta koostuu erilaisista oppilaitoskiinteistöistä.  Oppilaitoskiinteistöjen vuokratuloista tulee Ruotsissa noin 52 % julkisen sektorin toimijoilta ja noin 48 % yksityiseltä sektorilta. Suomessa Hemsöllä on tässä kiinteistöluokassa vuokralaisena vain julkisen sektorin toimijoita.

Terveydenhuollon kiinteistöt

Terveydenhuollon kiinteistöjä ovat esimerkiksi sairaalat ja lääkäriasemat.

Ruotsissa noin 80 %  terveydenhuollon kiinteistöjen vuokratuloista tulee julkisen sektorin toimijoilta, Suomessa julkisen sektorin osuus vuokratuotoista on noin 50 %.  

Oikeuslaitoksen kiinteistöt

Oikeuslaitoksen kiinteistöjen osuus kiinteistösalkkumme kokonaisarvosta on noin 9 %. Näihin kiinteistöihin luetaan kuuluviksi kohteet, joissa toimii esimerkiksi poliisi, tuomioistuimet, syyttäjälaitos ja rikosseuraamuslaitos. Suomessa Hemsöllä on tässä kiinteistöluokassa vuokralaisena vain julkisen sektorin toimijoita.