Oppilaitokset

Oppilaitoskiinteistöt ovat toiseksi suurin kiinteistöluokkamme ja lähes kolmannes kiinteistöjemme markkina-arvosta koostuu erilaisista oppilaitoskiinteistöistä.  Oppilaitoskiinteistöjen vuokratuloista tulee Ruotsissa noin 55 % julkisen sektorin toimijoilta ja noin 45 % yksityiseltä sektorilta. Suomessa Hemsöllä on tässä kiinteistöluokassa vuokralaisena vain julkisen sektorin toimijoita.