Från spadtag till simtag!


Är du redo för badhuseffekten?

Det råder stor efterfrågan på nya badhus i Sverige. För att hjälpa Sveriges kommuner att bygga nytt och bättre har vi samlat experterna som behövs och kan erbjuda en samverkans modell där alla får göra det de är bäst på, från upphandling till förvaltning. Ett badhus ska inte vara ett dyrt problem som är svårt att lösa. Det ska istället vara händelsernas centrum i varje kommun – en plats för glädje, för hälsa och för demokrati. Där alla är välkomna att uppleva vatten på ett tryggt sätt. Det fyller också en viktig funktion för föreningslivet samt för friskvård och hälsa. Badhus är dessutom platsen för livsviktig kunskap och långsiktig trygghet.

Scrolla ner för mer information
Hemsö Fastighets AB