Medarbetare på Hemsö

Långsiktig utveckling lockade Jennifer till Hemsö.

JenniferSom trainee på Hemsö har Jennifer Jennerhed på kort tid fått ett stort kontaktnät, spännande utmaningar och en bred överblick över företagets olika verksamheter. Jennifer Jennerhed har läst lantmäteriprogrammet på Lunds tekniska högskola med inriktning på fastighetsekonomi.

"Jag har så länge jag kan minnas haft ett intresse för samhällsbyggnad och stadsplanering. Så småningom insåg jag att jag ville arbeta med att utveckla fastigheter som var långsiktigt hållbara och som är viktiga för samhället i stort. Under studietiden kom jag i kontakt med Hemsö vid flera tillfällen och insåg så småningom att deras verksamhet matchar väl med vad jag intresserar mig för.

När tjänsten som trainee dök upp var det därför en självklarhet för mig att söka den och så här i efterhand kan jag konstatera att det var ett bra val. Jag började traineeperioden på projektutveckling som även är min fasta placering efter traineeperiodens slut. Jag var även på Strategi & Transaktion och arbetade med förvärv och försäljning av fastigheter och en period på kontoret i Tyskland. Det var väldigt lärorikt att arbeta med olika avdelningar och lära känna kollegor i hela bolaget."