Konkurrensfördelar

Hemsös storlek, geografiska spridning och långa erfarenhet av samhällsfastigheter gör att vi kan tillgodose våra hyresgästers behov idag och i framtiden.

  • Som Sveriges största ägare av samhällsfastigheter driver vi utvecklingen i branschen.
  • Som ett långsiktigt fastighetsföretag med stabil ägare och goda finanser är vi en attraktiv hyresvärd och samarbetspartner för våra hyresgäster.
  • Med över tio års erfarenhet av förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter är vi trovärdiga i dialogen med kommuner och andra beslutsfattare.
  • Vi är rikstäckande med en lokal närvaro vilket gör att vi kan möta behov hos nationella såväl som lokala aktörer.
  • Vårt utbud av lokaler för samhällsservice växer kontinuerligt genom fastighetsutveckling och förvärv. Det ger våra hyresgäster möjlighet att finna nya lokaler utan att byta hyresvärd.
  • Vi har lång erfarenhet av projektutveckling och vi kan kontinuerligt erbjuda bättre kvalitet och ett mer kostnadseffektivt byggande. Kommuner gör kanske detta vart tionde år medan Hemsö gör det varje år.
  • Hemsös vinst går tillbaka till Sveriges pensionärer i och med Tredje AP-fondens ägande.