Hemsö Finland

Hemsö ser Finland som en intressant marknad med tillväxtpotential. Finland och Sverige har liknande samhällsstrukturer och Hemsös affärsmodell är relevant även på den finska marknaden.

Förvärv i Finland

Hemsö gjorde det första förvärvet på den finska marknaden i december 2013 genom köpet av Åbo yrkeshögskola för 323 mkr. Hyresgäst är Åbo stad med en återstående kontraktstid på 15 år. Fastigheten ligger i ett tillväxtområde i Åbo och är nyligen renoverad. Den uthyrningsbara ytan är på 16 300 kvadratmeter. Tillväxten har därefter fortsatt med förvärv av bland annat vård- och äldreomsorgsfastigheter samt skolfastigheter.

I november 2016 förvärvades universitetsfastigheten Academill i den finländska staden Vasa. Huvudsaklig hyresgäst i fastigheten är Åbo Akademi.

-  Finland är en viktig marknad för Hemsö och vi vill gärna växa inom utbildningssegmentet. Detta är vår första universitetsfastighet i Finland och ett värdefullt tillskott till de utbildningsfastigheter vi redan äger sedan tidigare. Totalt äger vi nu ett trettiotal fastigheter i Finland inom segmenten utbildning och äldreboenden, säger Jarkko Leinonen, Hemsös Finlandschef.

Tidigare under året gjordes ett intressant förvärv av ett äldreboende under uppförande i Esbo. När byggnaden är färdigställd kommer den att omfatta 116 äldreboendeplatser och 53 hyreslägenheter. Merparten av de förvärvade fastigheterna ligger i Helsingforsregionen och resterande främst i större finska städer.  Marknadsvärdet på den finska portföljen är drygt fem miljarder kronor.

Förvaltningen av samtliga fastigheter sker i samarbete med finska förvaltningsbolaget Ovenia.

 

Jarkko Leinonen
Finlandschef
08-501 170 51
Skicka e-post
Hemsö Helsingfors
Korkeavuorenkatu 30, 4th floor
00130 Helsingfors