Bättre inomhusklimat med AI

Med hjälp av sensorer och uppkopplade förvaltningssystem kan Hemsös nästan 400 fastigheter i framtiden själva tala om hur de mår. Denna aggregerade data är digitalt guld som vi kan dra viktiga slutsatser av. Artificiell intelligens (AI) hjälper oss att förutse och optimera inomhusklimatet och sänka energiförbrukningen.

Vilka tider är byggnaden mest befolkad? Vid vilka tillfällen tenderar luften att bli dålig? Vilka samverkande faktorer gör att lokalen blir för varm?  

Pilotprojekt med Myrspoven 

Under vintern 2020 inledde Hemsö ett pilotprojekt med den AI-baserade tekniken Myrspoven. Just nu finns tekniken i 16 av våra fastigheter inom både skola och äldreomsorg, där 400 sensorer ständigt föder systemet med data.  

Träffsäker optimering

Ambitionen är att utforska området artificiell intelligens och energioptimering. Genom artificiell intelligens optimerar Myrspoven aktivt en byggnads inomhusklimat i kombination med lägsta möjliga kostnad. Målsättningen är ett mer behagligt inomhusklimat för våra hyresgäster samtidigt som vi sänker kostnaderna och bidrar till ett mer hållbart samhälle.  

Ju fler fastigheter och desto mer data som förutsägelserna kan grundas på, desto mer träffsäker blir optimeringen. 

 

image59yas.png