Digitaliserad och datadriven förvaltning

Den uppkopplade fastigheten ger oss data som möjliggör en datadriven fastighetsförvaltning i framtiden. Denna aggregerade data är digitalt guld som vi kan dra viktiga slutsatser av.

Datadrivna beslut 

I ett datadrivet Hemsö arbetar vi smartare och tar bättre beslut baserat på insamlad data. Med hjälp av smarta algoritmer som tex machine learning och AI, kan intelligent beslutsstöd ges till våra medarbetare. Besluten flyttas då ut i organisationen och vi arbetar både smartare och mer effektivt.

Förutom att vi genom sensorer och system ständigt får realtidsdata om fastighetens status till våra system, jobbar vi också med att digitalisera den mer statiska informationen kring våra fastigheter.  

Digitala tvillingar 

Just nu har vi helt digitala modeller, så kallade digitala tvillingar, för ett tiotal fastigheter, vilka totalt omfattar 54 000 kvm.  

Från ritningar till modeller 

Informationen i våra digitala tvillingar fanns traditionellt på olika ritningar eller i flera olika system. Genom att sammanföra dem i en enda integrerad modell får vi en helhetsbild och kan lättare testa olika alternativ och scenarier.