Kalender

Kommande händelser

2020-03-31 Årsredovisning 2019

2020-04-27 Delårsrapport januari - mars 2020

2020-04-27 Årsstämma

2020-07-10 Halvårsrapport januari - juni 2020