Certifieringar

Hemsös målsättning är att certifiera alla nyproducerade byggnader enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad, som lägst nivå silver eller med annat certifieringssystem på samma nivå, till exempel LEED Gold eller BREEAM Very Good.

Att bygga hus med bra kvalitet ger stora miljövinster samt en oberoende kvalitetsgranskning av bygghandlingarna. I Sverige används framförallt Miljöbyggnad eftersom systemet är utvecklat för svenska förhållanden. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter som gäller energi, inomhusmiljö och material. En byggnad kan uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD. En rad olika indikatorer har vägts samman i detta betyg.

Miljöbyggnad är en tredjepartscertifiering. Det betyder att uppgifterna i ansökan kontrolleras av en oberoende specialist, i det här fallet en certifierad granskare av Miljöbyggnad. Hemsö har tidigare även arbetat med certifiering enligt GreenBuilding som gäller byggnader som genomgått omfattande energieffektivisering. Hos Sweden Green Building Council finns mer information om miljöcertifiering av byggnader, www.sgbc.se. Här finns även en söktjänst för certifierade byggnader i Sverige. Hemsö är medlem i föreningen sedan 2012.

Flera miljöcertifierade byggnader

Flera byggnader i vårt stadsutvecklingsområde Sandbyhov i Norrköping har certifierats i samband med ombyggnationer. Det är Sandbyängsskolan, Estethuset och Sandbyhovsskolan som certifierats enligt Miljöbyggnad 2.2 (Ombyggnad). Efter ett till två år från det att byggnaden tagits i bruk ska byggnaden sedan verifieras för att säkerställa att kraven i den preliminära certifieringen uppfylls.

Med dessa tre nya certifieringar har Hemsö nu 17 preliminärt certifierade byggnader enligt Miljöbyggnad.