Certifieringar

Vi har sedan länge arbetat med målsättningen att miljöcertifiera all nyproduktion enligt systemet Miljöbyggnad nivå silver eller med annat system till en minst likvärdig nivå och har nu certifierade byggnader i Sverige, Tyskland och Finland.

Att bygga hus med bra kvalitet ger stora miljövinster samt en oberoende kvalitetsgranskning av bygghandlingarna. I Sverige används framförallt Miljöbyggnad eftersom systemet är utvecklat för svenska förhållanden. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter som gäller energi, inomhusmiljö och material. En byggnad kan uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD. En rad olika indikatorer har vägts samman i detta betyg.

Certifiering befintligt bestånd

Miljöbyggnad är en tredjepartscertifiering. Det betyder att uppgifterna i ansökan kontrolleras av en oberoende specialist, i det här fallet en certifierad granskare av Miljöbyggnad. Hemsö har tidigare även arbetat med certifiering enligt GreenBuilding som gäller byggnader som genomgått omfattande energieffektivisering. Hos Sweden Green Building Council finns mer information om miljöcertifiering av byggnader, www.sgbc.se. Här finns även en söktjänst för certifierade byggnader i Sverige. Hemsö är medlem i föreningen sedan 2012.

Sedan 2018 arbetar vi också med certifiering av det befintliga fastighetsbeståndet. Vid utgången av 2019 hade vi 36 miljöcertifieringar fördelade på 35 byggnader. Certifieringarna utgörs av 21 Miljöbyggnad, fyra LEED, en BREEAM, nio BREEAM In-Use samt en DGNB.