Samhälle och vårt ansvar

Som Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter har vi ett stort ansvar att bedriva hållbart och ansvarsfullt företagande. Vi kan stötta utvecklingen av både branschen och fastighetssegmentet.

För oss omfattar ansvarsfullt företagande miljö, samhällsengagemang, affärsetik och långsiktiga relationer med kunder, finansiärer och anställda. Genom att ägna tid och resurser åt FoU-projekt samt genom att delta i och bidra till olika forum och organisationer strävar vi efter att ta del av och att främja en positiv och hållbar samhällsutveckling. Vi deltar i en rad forum och organisationer, bland annat Queen Silvia Nursing Award, LFM30, SGBC, Forum Bygga Skola, Seniorvärlden och Forum Vårdbyggnad.

Systematisk arbetsmiljöhantering

Hemsö anser att alla människor ska behandlas lika, och att alla Hemsöanställda ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Hemsö bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och har ett långsiktigt fokus på hälsa på arbetsplatsen. Vi har ett ansvar gentemot våra kunder, vilket inkluderar att uppfylla kvalitets- och hållbarhetsförväntningar och upprätthålla god affärsetik.

Samhällsengagemang

Som långsiktig ägare, förvaltare och utvecklare av samhällsfastigheter har Hemsö ett starkt engagemang för social hållbarhet. Vi står för ett stort bidrag i tillskapandet av nya äldreboendeplatser och skolplatser från förskola till högskola. Hemsö deltar också i olika partnerskap och forskningsprojekt. I samarbete med andra fastighetsbolag och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp deltar vi i ett projekt med Vinnova som fokuserar på gröna utemiljöer och deras betydelse för arbetsmiljön. Syftet är att utveckla ett verktyg för att bedöma och utveckla kvalitativa utemiljöer, baserat på en modell för vila och återhämtning på arbetsplatsen. Målet är att öka trivseln och prestationerna för elever och arbetsgivare.

Hemsögåvan

Varje år delar vi ut Hemsögåvan till verksamheter i våra fastigheter för att underlätta och berika deras vardag.