Forskningsprojekt gröna utemiljöer

Hemsö deltar i ett forskningsprojekt om gröna utemiljöer och dess betydelse för arbetsmiljön. Syftet är att analysera och genomföra förbättringar i utemiljön.

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp har genom Vinnovas innovationsprogram för hållbara städer tilldelats nära 10 miljoner för ett större forskningsprojekt. I fokus är gröna utemiljöer och dess betydelse för arbetsmiljön. Hemsö deltar tillsammans med bland andra Atrium Ljungberg, KI, Lunds universitet och Region Skåne. Syftet är att utveckla ett verktyg för bedömning och kvalitetsgranskning av utemiljö vid arbetsplatser. Målet är att främja anställdas såväl som elevers trivsel och arbetskapacitet. 

Läs gärna mer om forskningsprojektet i en artikel publicerad av Movium här och om projektets work-shop i St Larsparken här.