Hemsögåvan och sponsring

Vi på Hemsö ser sponsring som en del i att vara en samhällsbyggare. Vi väljer därför varje år ut ett antal projekt som vi sponsrar. Hemsös sponsring är uppdelad på tre olika nivåer.

Nationell sponsring av rikstäckande projekt

Beslut om nationell sponsring tas i december varje år. Under januari meddelar vi vilka mottagare som Hemsö kommer att sponsra. Under 2022 stödjer Hemsö hjärnforskningen genom att sponsra Hjärnfonden.

Regional sponsring

Regional sponsring kopplat till en region eller en kommun. Ansökan för regional sponsring beaktas löpande efter hand ansökningar kommer in. Regional sponsring handlar generellt om summor mellan 5 000-15 000 svenska kronor.

Hemsögåvan

Gåvor som riktar sig speciellt till dem som vistas i våra hus. Hemsögåvan syftar till att underlätta och berika vardagen för människor i våra fastigheter. Gåvorna anpassas efter hyresgästernas- och verksamheternas önskemål.