Samarbete med Bris

För oss på Hemsö är det viktigt att barnen trivs och mår bra både i och utanför våra skolor.


logotype
Vi har därför valt att samarbeta med Bris för att stötta deras viktiga arbete och hjälpa till på det sätt vi kan genom att erbjuda Bris kontakter och möjlighet att nå ut med sitt budskap till vuxna såväl som barn på de skolor som Hemsö äger och förvaltar.

 

Brisföreläsning på Kunskapsskolan

Den 17 oktober 2019 fick föräldrar och lärare möjligheten att träffa representanter från Bris under en kvällsföreläsning på skolan med utrymme att diskutera och ställa frågor som rör barnen och deras välmående.

Bris informerade om sin verksamhet och om Barnkonventionen som blir svensk lag den 1 januari 2020. Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter.

- Det är fantastiskt att vi får möjligheten att erbjuda Brisföresläsningar om Barnkonventionen till föräldrarna till barnen som går i vår skola, säger Jenny Holley, biträdande rektor på Kunskapsskolan i Lund.

Om din skola önskar en Brisföreläsning, kontakta din förvaltare för mer information.