Vi stödjer Hjärnfonden

Vi vill bidra till samhällsnyttan och samtidigt ta del av forskningsresultat när vi utvecklar framtida vård- och omsorgsboenden. Därför har vi valt att stötta Hjärnfonden.

Under 2021 stödjer Hemsö hjärnforskningen genom att sponsra Hjärnfonden. Vi vill stötta deras viktiga arbete att samla in pengar till forskningen om hela hjärnan och alla dess sjukdomar. På det sättet kan vi bidra till samhällsnyttan samtidigt som vi får ta del av forskningsresultat när vi utvecklar framtida vård- och omsorgsboenden. 

Hemsö arbetar aktivt med utformningen av framtidens boende för äldre och gör en samlad insats för att djupare förstå behov och utmaningar. Vi kombinerar den senaste forskningen med våra egna erfarenheter för att skapa konkreta visioner och koncept för framtidens vård och omsorgsboende samt trygghetsboende.

Hjärnfonden