Hur Hemsö hanterar Covid-19

Alla i samhället har ett ansvar för att den rådande situationen inte ska få allvarliga konsekvenser för våra äldre och infektionskänsliga. På Hemsö gör vi allt vi kan för att minska smittspridningen och vi tar Covid-19-pandemin på största allvar.

Vi följer utvecklingen och de beslut och rekommendationer som meddelas från regeringen och myndigheterna samt vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda våra anställda, hyresgäster och partners.

  

Försiktighetsåtgärder på Hemsö:

  • Vi tillämpar distansarbete.
  • Vi bokar digitala möten både internt och externt.
  • Personal med feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskel- & ledvärk eller andra symptom på luftvägsinfektion ska stanna hemma och vara symptomfria i tre dagar innan de återvänder till jobbet.
  • Vi tvättar händerna ofta och noggrant med tvål och vatten och använder handsprit. 

Skärpta regler för alla som vistas i våra fastigheter

Hemsö har underleverantörer som utför arbeten i våra fastigheter. För dem gäller samma regler som för våra egna medarbetare. Det innebär att deras personal inte får göra arbeten i fastigheterna om de har influensaliknande symptom, även milda sådana. 

Vi begränsar åtgärder i fastigheterna och utför enbart akuta saker i samråd med respektive verksamhet, en försiktighetsåtgärd som vi gör för att minska flödet av människor i våra fastigheter.

Vi finns självklart fortsatt tillgängliga för dig som hyresgäst på både mail och telefon, även om en stor del av personalen arbetar hemifrån. 

  

Skydda dig själv och andra

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att undvika besök hos personer på sjukhus och äldreboenden. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Vi kan alla hjälpas åt att minska smittspridningen genom att:

1. Tvätta händerna.
2. Hosta o nysa i armvecket.
3. Vara vaksam på eventuella symtom och framför allt...
4. Om du känner dig sjuk, gå hem, ta hand om dig och ring vid behov 1177.

  


folkhalsomyndigheten.jpg

Folkhälsomyndigheten


1177.jpg

1177 Vårdguiden


krisinfo.jpg

Krisinformation