Jobba hos oss

Medarbetarna är viktiga för ett framgångsrikt Hemsö. Vi arbetar systematiskt med att attrahera och utveckla medarbetare för att vi ska ha rätt kompetens över tid. Hemsö blev som enda företag i fastighetsbranschen utsedd till ett av Sveriges bästa karriärföretag 2019 och har även fått utmärkelsen de tre tidigare åren.

För fjärde året i rad har Hemsö blivit utsedd till ett av Sveriges bästa karriärföretag som bedriver det bästa och mest kvalitativa employer branding arbetet i Sverige.

"Med ett stort intresse för engagemang och en bidragande gemenskapskänsla attraherar Hemsö sina medarbetare. Hemsö bedriver sitt employer branding arbete genom att stötta, utveckla och förbättra individerna inom bolaget och dessutom potentiella medarbetare. Hemsö är just därför ett av Sveriges Karriärföretag 2019." lyder juryns motivering.

Utmärkelsen Ett certifierat Karriärföretag är en Svensk kvalitetsstämpel för de arbetsgivare som har högst kvalité i sitt employer branding arbete och som kan erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter till sina medarbetare. Utmärkelsen delas ut årligen till 100 arbetsgivare.

Bra chefer och engagerade medarbetare

Ledarutveckling har hög prioritet både vad gäller att utveckla dagens ledare, men också fånga upp och utveckla framtida talanger. Alla chefer utbildas i Hemsös ledarskapsprogram och ledarskapsprofil.

Hemsö är ett spännande alternativ särskilt för unga eftersom vi kan erbjuda utvecklande arbetsuppgifter på ett bolag som ständigt utvecklas. Vi fokuserar mycket på att attrahera yngre förmågor och försöker se till att de ska få se mycket av företaget och få arbetslivserfarenhet.

Den senaste medarbetarundersökningen (2016) visar att vårt MMI (Motiverad Medarbetar Index) uppgick till 93. Målet är att nå en nivå om minst 90. De goda värdena för arbetsklimat och engagemang hos våra medarbetare har bidragit till arbetsplatsens höga helhetsbetyg.

Stora möjligheter att utvecklas

Vi satsar på kompetensutveckling genom utbildningar, seminarier och konferenser. Lika viktigt är det med utveckling i arbetet genom nya, eller större, arbetsuppgifter samt deltagande i olika projekt. Arbetsrotation och praktik på andra avdelningar är också något vi tillämpar. Regelbundet anställer vi också studenter och praktikanter samt erbjuder exjobb. Hos oss behöver du inte byta arbetsplats för att utvecklas.

Fokus på hälsa

Under 2015 antogs ett hållbarhetsmål om att Hemsö ska ligga i framkant inom hälsa och mångfald genom att arbeta proaktivt med arbetsmiljöfrågor och friskvård. Vi eftersträvar att alla medarbetare ska ha en sund balans mellan arbetet och fritid och att det finns ett långsiktigt fokus på hälsa. Alla medarbetare erbjuds friskvårdsbidrag, massage, regelbundna hälsokontroller samt möjlighet att mäta och följa upp sitt individuella hälsoindex två gånger per år.

Inspirerande att jobba med samhällsviktiga fastigheter

Pernilla Ljung "upptäckte" Hemsö på branschdagarna i Lund. Efter sin examen som civilingenjör i lantmäteri med inrikting på fatighetsekonomi sökte hon jobb som trainee.
– Jag såg det som en bra möjlighet att testa mig fram inom olika specialiteter och samtidigt få en bra start på min yrkeskarriär.
Pernilla har hunnit med att testa arbete inom förvaltning, ekonomi, transaktion och projektutveckling. Dessutom fick hon möjlighet att jobba i Berlin under en månad.
– Jag fick en positiv bild av Hemsö under branschdagarna och den bilden har förstärkts. Medarbetarna är engagerade och väldigt kunniga. Hemsö som företag utvecklas hela tiden och dessutom är det inspirerande att jobba med samhällsviktiga fastigheter.
Efter traineetiden gick Pernilla till en tjänst som förvaltare på Hemsö, region Öst.
– Det känns riktigt bra! Nu jobbar jag "på riktigt" och får ta eget ansvar för fastigheter, hyresgäster och verksamheter.

Närvarande, utvecklande, ansvarstagande

Kulturen på Hemsö präglas av eget ansvar, prestigelöshet och en passion för det värde Hemsös fastigheter tillför samhällsnyttan.  Som medarbetare är vi ärliga, lyhörda, flexibla och dialogdrivna i våra relationer. Vi är nära våra kunder för att kunna erbjuda de lösningar som krävs både i dagens verksamhet och för framtiden.

Alla medarbetare bidrar till den goda trivseln på Hemsö. Kompetens, erfarenhet och professionalism är en självklarhet. Men lika viktigt är att alla delar vår gemensamma värdegrund.  När vi letar nya medarbetare till Hemsö söker vi efter personer som är öppna och prestigelösa med stort engagemang och driv.

Under Lediga jobb kan du följa de tjänster som är tillgängliga hos oss.

Ulrika Frisk
HR chef
08-501 170 33
Skicka e-post