Examensarbeten

Här publicerar vi ut ett urval av examensarbeten där Hemsö bistått med case och handledning.

Att skapa social hållbarhet

av Robin Rushdi Al-Sálehi

 "Fastighetsägaren Hemsös möjligheter och restriktioner för att skapa ett mer levande och självförsörjande stadsrum".

Framtidens äldreboendemarknad-möjlighet eller återvändsgränd?

av Moa Chley Tegnelund och Anna Möller

"Hur ser framtidens äldreboendemarknad ut? Frågan är komplex och marknaden står inför stora förändringar. Hur ska fastighetsägare som äger, förvaltar och utvecklar äldreboenden möta framtiden?"

Med leken i fokus- ett gestaltningsförslag för Vittra förskolegård i Vallentuna

av Matilda Nilsson och Sofia Arvidson

En uppsats som belyser hur den fysiska miljön påverkar utvecklingen av barns lek på skolgården och därmed påverkar barnets olika upplevelser och erfarenheter under utomhusvistelsen. Förslaget utgår från barnets lek som en viktig komponent för utveckling och hälsa. Därmed är även pedagogik och motorik viktiga förutsättningar på förskolans gård.