Emma Weman

Hållbarhetschef, Stockholm

Jag heter Emma Weman och är hållbarhetschef på Hemsö. Vår verksamhet handlar i grunden om att bidra till ett hållbart samhälle, både genom att skapa lokaler för samhällsviktiga verksamheter och att bidra till det svenska pensionssystemet.

I min roll har jag förmånen att jobba brett i många olika delar av vår verksamhet med frågor som ligger mig varmt om hjärtat, allt från projekt inom social hållbarhet som syftar till att förbättra utemiljön eller inomhusmiljön för elever och personal i våra skolor och förskolor till att utforma vår klimatstrategi och långsiktiga hållbarhetsmål.

Att få bidra till att utveckla Hemsö till ett än mer hållbart bolag och på olika sätt förbättra vardagen för alla de människor som vistas i och kring våra byggnader gör mig både motiverad och stolt över mitt jobb. Jag är också stolt över och imponerad av det fantastiska arbete som görs av mina ansvarstagande kollegor runt om i organisationen. Det finns en mycket stark drivkraft att ständigt utveckla och göra saker ”bättre”.

Genom kunskap om hur byggnader och kringliggande miljö bör utformas för att öka människors välbefinnande kan vi också påverka hälsa och vardagsmiljö för många människor till det bättre.

Klimatomställningen och klimatanpassat byggande är ett annat viktigt område där vi genom de val vi gör i ett projekt har stor möjlighet att bidra till en mer hållbar utveckling. Det är också intressant hur forskning visar att tillgång till grön utemiljö på en skola, ett äldreboende eller en arbetsplats förbättrar både hälsa och koncentrationsförmåga hos de personer som vistas där och att detta är ett område som vi som fastighetsägare kan arbeta med!