Magdalena Låstbom

Projektchef, Göteborg

Jag heter Magdalena Låstbom och jag är projektchef på Hemsö. Jag har det övergripande ansvaret för att mina byggprojekt ska bli lyckade.

Det betyder att fastigheten ska stå färdig i tid, att vi håller oss till de kostnader som vi har kommit överens om och att våra kunder som ska bedriva sin verksamhet i lokalerna blir nöjda. Mitt ansvar är också att säkerställa en bra byggnad för Hemsös förvaltning, då vi både utvecklar, äger och förvaltar fastigheterna.

Nära dialog med hyresgäst och entreprenör är viktigt i min roll för att skapa något riktigt bra tillsammans, och till min hjälp har jag externa projektledare, konsulter och entreprenörer.

Ett projekt som jag är särskilt stolt över är den kombinerade grundskolan och äldreboendet som vi utvecklar i Göteborg. De båda verksamheterna kommer att bedrivas i samma fastighet med bland annat gemensamma mötesplatser och aktiviteter där de boende på äldreboendet och eleverna på skolan kan träffas och ha ett givande utbyte över generationsgränserna.

Mina byggkunskaper bidrar till att skapa något som gör livet bättre för de som ska vara i huset och det i sin tur bidrar till ett bättre samhälle. Det gör mig varm om hjärtat.