Fler solceller och miljösmart nyproduktion

Under 2019 har solceller installerats på 17 fastigheter och totalt har Hemsö installerat på 23 fastigheter.

Total installerad effekt är 1 936 kWp. Beräknad årsproduktion från dessa anläggningar är ca 1 700 MWh, vilket motsvarar elanvändning för 86 villor i Sverige eller motsvarande ca 15-20 procent av dessa fastigheters totala elförbrukning. Flera projekt med solceller planeras även under nästa år.

Flera miljöcertifierade byggnader

Hemsö certifierar alla sina nyproducerade byggnader enligt Miljöbyggnad. Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Genom noggrann kontroll av huset med olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden du vistas i är bra både för dig och för miljön.

Flera byggnader i vårt stadsutvecklingsområde Sandbyhov i Norrköping har certifierats i samband med ombyggnationer. Det är Sandbyängsskolan, Estethuset och Sandbyhovsskolan som certifierats enligt Miljöbyggnad 2.2 (Ombyggnad). Efter ett till två år från det att byggnaden tagits i bruk ska byggnaden sedan verifieras för att säkerställa att kraven i den preliminära certifieringen uppfylls.

Med dessa tre nya certifieringar har Hemsö nu 17 preliminärt certifierade byggnader enligt Miljöbyggnad.