Våra fastighetskategorier

Hemsös Samhällsfastigheter delas in i fyra kategorier utifrån de verksamheter som bedrivs i lokalerna; Äldreboende, Utbildning, Vård, Rättsväsende.

Översikt: Fastighetsbestånd per kategori, 2017-12-31

 

Äldreboende

Utbildning

Vård

Rättsväsende

Total

Antal, st

     172

     103

   62

        9

     346

Uthyrningsbar yta, tkvm

     739

     523

 268

     106

  1 636

Hyresduration, år

      9,5

      10,6

    6,4

      7,2

      9,2

Fastighetsvärde, mkr

16 412

12 620

6 796

  3 055

38 883

Hyresintäkter, mkr

     988

     774

   393

     208

  2 363

Driftnetto, mkr

     770

     587

   261

     170

  1 788

Ekonomisk uthyrningsgrad, %

    99,8

    98,6

  94,3

    98,7

    98,3

Direktavkastning, %

      5,1

      5,1

    5,7

      5,5

      5,2