Vård

Hemsö tillhandahåller trivsamma, funktionella och flexibla lokaler för vård. Under lång tid har vi utvecklat vårdfastigheter tillsammans med våra hyresgäster och vi har god insikt i vad som krävs för att skapa trivsamma, funktionella och flexibla vårdlokaler.

Bestånd

Vårdfastigheter utgjorde vid årsskiftet 18 procent av Hemsös totala fastighetsvärde. Hemsö ägde då 62 vårdfastigheter varav 59 i Sverige och tre i Finland. Lokalerna inrymmer många olika verksamheter inom sjuk- och hälsovård, bland annat vårdcentraler, närsjukhus, tandvård, apotek och LSS-boenden. Av den kontrakterade årshyran i Sverige stod offentliga hyresgäster för 80 procent och privata aktörer för 20 procent. I Finland stod offentliga och privata aktörer för 50 procent vardera av den kontrakterade årshyran.

Efterfrågan

Behovet av lokaler för närsjukvård bedöms öka på sikt, framförallt i storstadsregioner eftersom de stora akutsjukhusen omdefinierar akutvård och hänvisar fler patienter till närsjukvård. Efterfrågan för vårdlokaler generellt ökar också i takt med ökande befolkning, nya behandlingsmöjligheter och allt fler äldre.

Hemsös kompetens

Hemsö har utvecklat vårdfastigheter tillsammans med hyresgäster under en lång tid och har god insikt i vad som krävs för att skapa en god vårdmiljö och en effektiv arbetsplats för personalen. Hemsö lägger stor vikt vid hyresgästernas verksamhetsspecifika behov och förväntningar. Hemsös breda utbud av vårdlokaler möjliggör nyetableringar och samlokaliseringar för både kommuner, landsting och vårdoperatörer.