Framtidens äldreboende - en del av livet

Det finns ett ökat behov av olika boendeformer för äldre. Oavsett var man befinner sig i livet, ska bostaden passa för det man behöver där och då.

I många kommuner saknas det platser på äldreboenden, det är brist på personal, de äldres vårdbehov och förväntningar ska mötas samtidigt som ekonomin ska gå ihop. Dessutom visar den demografiska utvecklingen att vi blir både fler och äldre. De utmaningar kommunerna hade innan pandemin har blivit fler.

Som fastighetsägare har Hemsö en viktig roll i att skapa goda förutsättningar för framtidens äldreboende. Med vår kompetens och erfarenhet, i samverkan med kommunerna och de som vistas på våra äldreboenden, hjälps vi åt att tänka i nya banor så att verksamheten som ska bedrivas där får de bästa förutsättningarna. Vi vill möta våra hyresgästers behov på bästa sätt – nu och framåt.

Vi har identifierat behov och drivkrafter för äldre, personal och anhöriga genom djupintervjuer, observationsbesök på äldreboenden, workshops, intervjuer med forskare och experter samt kartlagt möjligheter inom välfärdsteknikområdet.

Tiden på ett äldreboende är en viktig del av livet. Nyckeln till ett bra boende är engagerad personal som får de boende att trivas och de anhöriga att känna tillit. Vi kan bidra till detta engagemang i allt från att fastigheten möjliggör bästa vård och omsorg till att personalen har en egen plats för paus och avkoppling. Vi hjälper också till att fånga upp och genomföra goda idéer för vidareutveckling.

Hemsös äldreboenden ska vara välkomnande boenden som bjuder in till besök, delaktighet i samhället, utrymmen för aktiviteter både ute och inne samt smidig tillgång till vardagsteknik för att kunna titta på film eller ha videosamtal med familjen.

För de allra äldsta som bor på våra äldreboenden är varje dag extra viktig, både sett till en trygg vård och omsorg men också utifrån vad som ger guldkant på vardagen. Tillsammans med personalen, de boende och deras anhöriga driver vi utvecklingen av framtidens äldreboende.

 

Illustration: Madelen Lindgren