Framtidens äldreboende - en del av livet

Hemsö påbörjade under 2020 ett framåtblickande arbete i utvecklingen av hållbara och attraktiva äldreboenden. Tillsammans med personalen, de boende och deras anhöriga driver vi utvecklingen av framtidens äldreboende. 

Den demografiska utvecklingen visar att vi blir fler och äldre. De utmaningar kommunerna hade innan pandemin har nu ytterligare förstärkts. Det saknas platser på äldreboenden i många kommuner, det är brist på personal, de äldres vårdbehov och förväntningar ska mötas samtidigt som ekonomin ska gå ihop. Som långsiktig fastighetsägare har Hemsö en viktig roll i att skapa goda förutsättningar för framtidens äldreboende. Vi vill möta våra hyresgästers behov på bästa vis – nu och framåt.

- Tiden på äldreboendet är en viktig del av livet. Nyckeln till ett bra boende är engagerad personal som får de boende att trivas och de anhöriga att känna tillit. Vi kan bidra till detta engagemang i allt från att fastigheten möjliggör bästa vård och omsorg till att personalen har en egen plats för paus och avkoppling eller att vi hjälper till att fånga upp goda idéer för vidareutveckling, berättar Malin Boman, innovationsledare på Hemsö och projektledare för Framtidens boende för äldre.

Hemsö har identifierat behov och drivkrafter för äldre, personal och anhöriga genom bland annat djupintervjuer, observationsbesök på äldreboenden, workshops, intervjuer med forskare och experter samt kartlagt möjligheter inom välfärdsteknikområdet.

- Empati är en viktig grund för innovation. Vi ser ett ökat behov av olika boendeformer för äldre framåt och oavsett var du befinner dig i livet ska bostaden passa väl för det du behöver där och då. För de allra äldsta som bor på våra äldreboenden är varje dag extra viktig, både sett till en trygg vård och omsorg men också utifrån vad som ger guldkant på vardagen för just dig, fortsätter Malin Boman.

Andra områden som betyder mycket är ett välkomnande boende som bjuder in till besök, delaktighet till samhället runtomkring, utrymmen för aktivitet både ute och inne samt smidig tillgång till vardagsteknik för att kunna titta på film eller ha videosamtal med familjen. Covid-19 har medfört ytterligare perspektiv på smittsäkring och de sociala aspekterna vid isolering.

Framtidens äldreboende – en del av livet 

Illustration: Madelen Lindgren
  • Tiden på ett äldreboende är en viktig del av livet.  
  • Boende och anhöriga: ett tryggt och välkomnande boende som höjer livskvaliteten för de som bor där. Det är lätt att ha kontakt med anhöriga, de som finns nära och på distans. 
  • Personal: en arbetsplats att vara stolt över som visar omtanke om personalen. Det finns ett stort engagemang och rätt förutsättning för alla delar av verksamheten. 
  • På framtidens äldreboende är livet i centrum. Livet på äldreboendet och livet runtomkring det som ger energi och betyder mest varje dag. 
  • Framtidens äldreboende är en del av livet.