S:t Larsparken i Lund

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar lokaler för samhällsservice i den hundraåriga parkmiljön utanför Lund. S:t Larsparken är döpt efter Lunds skyddshelgon Sankt Laurentius. Den grönskande parken innehåller byggnader som för tankarna till ett Campus i New England miljö och har en spännande historia.

Vård i parkmiljö

Sankt Lars var tidigare platsen för Lunds hospital som upprättades i slutet av 1800-talet i samband med att Malmö hospital avvecklades. Hospitalområdet var under sin mest verksamma period näst intill självförsörjande och verkade som en stadsdel i sig. Under 1850-talet riktades kritik mot de gamla trånga, mörka sinnessjukhusen som inte var någon lämplig miljö för sjuka människor.

Riksdagen beviljade stora summor pengar för att bygga nya anläggningar. Malmös hospital flyttades till Lund och kom därmed att utnyttjas av en stor del av sydvästra Skåne. Platsen valdes eftersom det gamla hospitalet ägde marken. Ett annat skäl var att området låg avskilt och samtidigt nära lasarettet i Lund. Anläggningen ritades av P U Stenhammar och påbörjades 1874 av byggmästare C H Hallström. Lunds hospital byggdes kring en mittaxel med en symmetriskt kringbyggd borggård. Uppdraget att gestalta parken gick till H A Flindt i Köpenhamn. Under de första åren planterades 37 000 träd-, busk- och häckplantor i parken*

En trädgårdsmästare ansvarade för parken med hjälp av bland annat de inskrivna patienterna. Att ta till vara trädgårdar och trädgårdsarbete som terapi är något som  är väl beprövat inom äldrevård och psykiatrin och används än idag.

Från hospital till skolgård

I samband med vårdreformer i mitten av -90 talet sålde Landstinget S:t Lars och S:t Larsparken till fastighetsbolaget Realia vilket öppnade upp för andra verksamheter att etablera sig. År 2005 övertog Hemsö (som då låg inom ramen för Kungsleden publika fastigheter) Realia och därmed Sankt Lars området. 

Skol- och vårdverksamheter är den främsta gruppen av hyresgäster som har tillgång till S:t Lars fantastiska miljö. 

Ständigt i förändring

Hemsö arbetar med att utveckla parken med dess olika byggnader. Grenverket är en av de byggnader som håller på att byggas om för olika verksamheter. Hemsö äger totalt 31 byggnader i området på närmare 53 000 kvadratmeter.   

Läs mer om Hemsös projekt i S:t Larsparken