Almedalen 2019

Vi medverkade i flera seminarier som bland annat handlade om hur vi jobbar för en mer hållbar inlärningsmiljö i våra skolor.

Seminarium

  • För framtidens talanger - en bättre skolmiljö med belysning som gynnar elevers prestationsförmåga

Läromiljön i skolor är en viktig del när det gäller elevers välmående och deras potential för inlärning. Hur påverkar belysningen i klassrummet barnens inlärningsförmåga?

Att skapa en inlärningsmiljö där lärare och elever kan överträffa sig själva hjälper till att nå bättre resultat. Belysningen har en positiv inverkan, genom att föra in dagsljusets dynamik i klassrummet blir eleverna mer stimulerade och engagerade. Vad säger forskningen? Ettåriga studier har genomförts med ScoolVision vid Universitetet Hamburg-Eppendorf i Tyskland. Jämfört med barn som vistats i klassrum med normal belysning så visar studierna med SchoolVision att barnen förbättrar sin koncentration och uppmärksamhet. Dessutom ökade läshastigheten och eleverna gjorde färre misstag.

När: Måndagen den 1 juli kl 12.00

Var: Aktuell Hållbarhets arena, Gotlands museum, Strandgatan 14

Talare och panel:

Moderator: Pelle Thörnberg

Kristina Rosqvist, Hemsö, Robert Fredriksson, Signify, Per Egon Johansson, Raoul Wallenbergskolan, August Asp, Raoul Wallenbergskolan och Leo Gerdén, Sveriges elevråd .

Se inspelningen av seminariet:

 

  • Skolan i stadsbygget – vad byggs egentligen?

En av de viktigaste komponenterna i bostads- och stadsbygget är skolan, men den senaste tidens samtal om nybyggnation har handlat väldigt mycket om enbart bostäder. Har skolan glömts bort i samhällsbyggandet?

När: Måndag 1 juli kl. 10.30 – 11.00

Var: Business Arena (Strandgatan 9 Supper)

Arrangör: Business Arena

 

  •  Den attraktiva staden och den effektiva planprocessen - hur ska det gå till?

Planprocessen beskrivs ofta som ineffektiv och långsam och är enligt många inom byggbranschen ett stort problem. I förlängningen innebär det i praktiken att färre och dyrare bostäder produceras.

När: Tisdag 2 juli kl. 10.30 – 12.00

Var: Clarion Hotel Wisby (Strandgatan 6, Spegelsalen)

Arrangör: BSK Arkitekter, Veidekke Sverige

 

  •  Framgång ligger i kommunikationen

Brist på god kommunikation kan bli förödande. Att få med alla, inte bara politikerna, när något nytt ska byggas stärker både projektet och varumärket. Vad är god kommunikation kopplat till planprocesser? 

När: Tisdag 2 juli kl. 13.15 – 13.45

Var: Business Arena (Strandgatan 9 Supper)

Arrangör: Business Arena

 

  • 100 - det nya 70?  En framtidsspaning om stadsutveckling, boende och livsval

Vad har morgondagens 90-åringar för behov, krav och förväntningar på boende, stadsliv och rekreation? Hur möter vi deras behov i planeringen av nya städer och stadsdelar?

Var: Tage Cervins gata 5

När: Tisdagen den 2 juli kl. 14.00 – 15.00

Arrangör: FOJAB

 

  • Fastighetsägarens transformation – hur man går från yta till upplevelse?

Vi har hört det förut och vi fattar. Världen förändras och sättet som människor önskar leva sina liv förändras med den. Fastighetsbranschen är inte på något sätt skonad och makten ligger idag i hyresgästens händer.

Var: Hästgatan 9

När: Tisdagen den 2 juli kl. 14.30 – 15.30

Arrangör: PwC  

 

  •  Ny teknik för gammal befolkning

Digitaliseringen av samhället har nu pågått i många år, och är knappast någon man höjer på ögonbrynen för längre. Samtidigt har fastighetsbranschen många gånger fått kritik för att inte riktigt hänga med i utvecklingen, även om många projekt, initiativ och utredningar påbörjats de senaste åren för att komma ikapp. Hur långt har vi kommit? Hur kan den nya tekniken förbättra våra fastigheter? Och hur gör man för att tekniken ska bidra, även för de som inte föddes med en padda i handen?

När: Onsdag 3 juli kl. 10.30 – 11.00

Var: Business Arena (Strandgatan 9 Supper)

Arrangör: Business Arena

 

  •  Ett hus – många funktioner

Intresset för multifunktionella fastigheter ökar. Vad finns det för fallgropar med denna typ av fastighet och vilka är framgångsfaktorerna? Sedan urminnes tider har bostadshus haft affärslokaler i botten, men nu skönjas en ny utveckling. Mixed Use, Big blocks, multifunktionella fastigheter – intresset för mer komplexa byggnader där fler olika verksamheter kan samlas ökar.

När: Torsdag 4 juli kl. 08.15 – 08.45

Var: Business Arena (Strandgatan 9 Supper)

Arrangör: Business Arena

 

  •  Att leverera en skola som levererar

När utbildning efterfrågas i allt högre grad innebär det att vi spenderar en ansenlig del av våra liv i skollokaler. En värld som blir allt mer digital kräver förmodligen också lite nya perspektiv på lärande och lärmiljöer. Har skolan fått utrymme att utvecklas under tiden det bara pratas bostäder? Har kommunerna koll och resurser för att möta det stora behovet av nya utbildningslokaler? Vilka goda exempel finns och vilka är de senaste rönen?

När: Fredag 5 juli kl. 10.30 – 11.00

Var: Business Arena (Strandgatan 9 Supper)