Almedalen 2018

Kom och träffa oss i Almedalen! Vi medverkar på flera seminarier som bland annat handlar om hur vi jobbar för en mer hållbar och inspirerande skolgård. Mer information kommer successivt.

Seminarium

  • Inspirerande skolgårdar - hållbar miljö för både barn och vuxna

Vad kännetecknar en bra skolmiljö? Enligt Boverkets vägledning måste skolgårdar och förskolegårdar erbjuda miljöer som främjar barns och ungas allsidiga utveckling. Här måste finnas plats för lek, sport och vilda aktiviteter, men även för samtal, enskildhet, sinnliga upplevelser och stillhet. Forskning visar också att en bra utformad skolgård gynnar barn och ungas inlärning samt deras sociala och fysiska utveckling. Men kan detta tillgodoses när bebyggelsen blir allt tätare och ytor minskas, framförallt i större städer?

Hemsö har inlett Skolgårdslyftet för att uppgradera och utveckla utemiljön på skolor och skolgårdar. Hemsö bjuder in till ett seminarium som handlar om den goda skolmiljön tillsammans med bland andra Nacka kommun, Boverket och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Måndagen den 2 juli kl 12.00

Var: Aktuell Hållbarhets arena, Gotlands museum, Strandgatan 14

Talare och panel:

Moderator: Pelle Thörnberg

Kristina Rosqvist, Hemsö, Göran Persson, Boverket, Märit Jansson, SLU Alnarp, Ann Sundman Brott, Nacka kommun samt Linda Pettersson, Urbio
 

  • Så säkerställs Sveriges framtida behov av äldreomsorg – kommunal och privat samverkan

Behovet av äldreboendeplatser är enormt och väntas öka i framtiden. Ska vi lyckas med äldreboomen krävs dialog och samverkan mellan kommunala och privata aktörer. Hur ska vi tillsammans lyckas svara upp för det enorma behovet av äldreboendeplatser?

Var: Hästgatan 13, innergård som vetter mot Hästgatan

När: Tisdagen den 3 juli kl 10.00 - 11.00

Arrangörer och medverkande: Bodens kommun, Norlandia Care, Peab och Hemsö

  • Arkitekturforskning - så får vi innovationer att leva vidare

Hur kan praktiknära forskning utgöra en katalysator för att få oss att nå längre. Vad krävs för att våra innovationer ska bli byggda och tillämpade i vardagliga projekt, och hur kan även mindre arkitektkontor inspireras till forskning och bidra med sin spets?

Var: Strandgatan 16 A, Arkitekturträdgården

När: Tisdagen den 3 juli kl 12.00 - 12.50

Arrangörer och medverkande: Urbio, WSP, Warm in the winter och Hemsö
 

  • Vem tjänar på samhällsfastigheter?

Var: Hästgatan 9

När: Tisdagen den 3 juli kl. 15.45 -16.30

Arrangör: PwC
 

  • Ägande och förvaltning av samhällsviktiga fastigheter – privat eller kommunalt?

Var: Business Arena (Strandgatan 9 Supper)

När: Måndag 2 juli kl. 11.15 – 11.45

Arrangör: Business Arena

  • Barnens vardag – hur ser våra framtida skolor ut?

Under många år har det mest pratats bostäder när byggande har debatterats. Men mycket annat måste också till när våra städer och stadsdelar utvecklas. En viktig del är skolorna – där barnen spenderar stora delar av sin vakna tid. Hur ser framtidens goda skola och skolgård ut?

Var: Business Arena (Strandgatan 9 Supper)

När: Tisdag 3 juli kl. 11.15 – 11.45

Arrangör: Business Arena

  • Flexibla äldreboenden

Hur byggs äldreboenden på små ytor när den täta staden planeras och markytorna blir mindre? Hur kan man kombinera olika verksamheter och bygga flexibelt?

Var: Business Arena (Strandgatan 9 Supper)

När: Onsdag 4 juli kl. 11.15 – 11.45

Arrangör: Business Arena

  • 40 000 nya lägenheter till 2030 –
    så sätter vi fart på byggandet av äldreboenden

Var: Äldreforum (Strandvägen H538)
När: Onsdag 4 juli kl. 15.00 -16.00