Almedalen 2019

Kom och träffa oss i Almedalen! Vi medverkar på flera seminarier som bland annat handlar om hur vi jobbar för en mer hållbar inlärningsmiljö i våra skolor. Mer information kommer successivt.

Seminarium

  • För framtidens talanger - en bättre skolmiljö med belysning som gynnar elevers prestationsförmåga

Läromiljön i skolor är en viktig del när det gäller elevers välmående och deras potential för inlärning. Hur påverkar belysningen i klassrummet barnens inlärningsförmåga?

Att skapa en inlärningsmiljö där lärare och elever kan överträffa sig själva hjälper till att nå bättre resultat. Belysningen har en positiv inverkan, genom att föra in dagsljusets dynamik i klassrummet blir eleverna mer stimulerade och engagerade. Vad säger forskningen? Ettåriga studier har genomförts med ScoolVision vid Universitetet Hamburg-Eppendorf i Tyskland. Jämfört med barn som vistats i klassrum med normal belysning så visar studierna med SchoolVision att barnen förbättrar sin koncentration och uppmärksamhet. Dessutom ökade läshastigheten och eleverna gjorde färre misstag.

När: Måndagen den 1 juli kl 12.00

Var: Aktuell Hållbarhets arena, Gotlands museum, Strandgatan 14

Talare och panel:

Moderator: Pelle Thörnberg

Kristina Rosqvist, Hemsö, Per Egon Johansson, Raoul Wallenbergskolan och Robert Fredriksson, Signify.

 

  • Skolan i stadsbygget – vad byggs egentligen?

En av de viktigaste komponenterna i bostads- och stadsbygget är skolan, men den senaste tidens samtal om nybyggnation har handlat väldigt mycket om enbart bostäder. Har skolan glömts bort i samhällsbyggandet? Ytterst blir det en fråga om våra barns utbildningsmöjligheter. Håller skolbyggandet verkligen takten med bostadsbygget?

När: Måndag 1 juli kl. 10.30 – 11.00

Var: Business Arena (Strandgatan 9 Supper)

Arrangör: Business Arena

 

  •  Ny teknik för gammal befolkning

Digitaliseringen av samhället har nu pågått i många år, och är knappast någon man höjer på ögonbrynen för längre. Samtidigt har fastighetsbranschen många gånger fått kritik för att inte riktigt hänga med i utvecklingen, även om många projekt, initiativ och utredningar påbörjats de senaste åren för att komma ikapp. Hur långt har vi kommit? Hur kan den nya tekniken förbättra våra fastigheter? Och hur gör man för att tekniken ska bidra, även för de som inte föddes med en padda i handen?

När: Onsdag 3 juli kl. 10.30 – 11.00

Var: Business Arena (Strandgatan 9 Supper)

Arrangör: Business Arena

 

  •  Att leverera en skola som levererar

När utbildning efterfrågas i allt högre grad innebär det att vi spenderar en ansenlig del av våra liv i skollokaler. En värld som blir allt mer digital kräver förmodligen också lite nya perspektiv på lärande och lärmiljöer. Har skolan fått utrymme att utvecklas under tiden det bara pratas bostäder? Har kommunerna koll och resurser för att möta det stora behovet av nya utbildningslokaler? Vilka goda exempel finns och vilka är de senaste rönen?

När: Fredag 5 juli kl. 10.30 – 11.00

Var: Business Arena (Strandgatan 9 Supper)