Hemsös ersättningspolicy

Publicerat

Enligt Hemsös ersättningspolicy utgår ingen rörlig ersättning till medlemmar i Hemsös ledningsgrupp.

Samtliga tillsvidareanställda på Hemsö förutom ledande befattningshavare kan erhålla en rörlig ersättning på upp till två månadslöner per år baserat på måluppfyllelse.