Extra bolagsstämma beslutar att genomföra nyemission

Publicerat

En nyemission om 3000 miljoner kronor har genomförts i Hemsö efter beslut på en extra bolagsstämma den 30 mars 2015. Nyemissionen har genomförts för att återbetala aktieägarlån om samma belopp, enligt vad som framgår i pressmeddelande från Hemsö per den 20 mars 2015. Nyemissionen sker med företrädesrätt och påverkar inte ägandet av bolaget.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2015 klockan 15:20.

Dokument