Hemsö emitterar obligation om 350 mkr

Publicerat

Hemsö emitterar obligationslån om 350 mkr. Lånet löper i 3 år till en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 0,32 procent.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2015 klockan 08:00.

Dokument