Hemsö tilldelas markanvisning för äldreboende i Staffanstorp

Publicerat

Hemsö har tilldelats en markanvisning i området Vikhem i Staffanstorps centralort för uppförande av ett nytt äldreboende. Den totala investeringen uppskattas till 140 miljoner kronor och ett 15-årigt hyresavtal har tecknats med Ambea-koncernen.

Den planerade byggnationen kommer att få en uthyrningsbar yta på cirka 3 900 kvadratmeter och hyresgäst blir Ambeas dotterbolag Vardaga med en hyrestid på 15 år. Det nya äldreboendet kommer att få 54 boendeplatser fördelat på tre våningsplan.

- Det är glädjande att vi nu kan fortsätta planera det nya äldreboendet tillsammans med Vardaga. Byggnaden kommer att uppföras centralt i Staffanstorp i det helt nya bostadsområdet Vikhem. Äldreboenden är Hemsös största fastighetskategori och vi bygger för närvarande åtta nya äldreboenden i Sverige, säger Fredrik Alvarsson, Projektutvecklingschef på Hemsö.

Byggnationen beräknas vara färdigställd i början 2019 och ska certifieras enligt miljöbyggnad silver. Byggnationen är villkorad av att Hemsö får förvärva marken av Staffanstorps kommun.

Dokument