Delårsrapport januari – september 2017

Publicerat

Sammanfattning januari - september 2017

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 749 mkr (1 624).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 985 mkr (827).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 944 mkr (336). Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 101 mkr (-415).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 705 mkr (596).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 36 671 mkr (30 186).
  • Under perioden har 22 fastigheter (25) förvärvats för 2 022 mkr (2 190). 36 fastigheter (10) har avyttrats för 1 593 mkr (60).

- Hemsö fortsätter att leverera ett starkt förvaltningsresultat och stabilt kassaflöde. Vakanserna fortsätter att sjunka och uthyrningsgraden ökar till 98,8 %. Under tredje kvartalet har vi färdigställt två skolor, en ny skolgård,studentlägenheter samt en förskola. Totalt har över 400 mkr investerats i projekten. Vi har förvärvat bolagets två första fastigheter med offentliga hyresgäster i Tyskland, en prioriterad hyresgästkategori inom Hemsö. Att vi nu breddar verksamheten i Tyskland och ökar andelen offentliga hyresgäster ger oss starkare förutsättningar på en attraktiv marknad, säger Hemsös VD Nils Styf.

Dokument