Hemsö förvärvar äldreboende och förskola i Rotviksbro, Uddevalla

Publicerat

Förvärvet avser ett befintligt äldreboende för 40 boende samt en förskola för 160 barn i två separata byggnader, båda med Uddevalla kommun som hyresgäst i 20 år. Förvärvskostnaden uppgår till 126 miljoner kronor. I och med förvärvet åtar sig Hemsö att genomföra en utbyggnation av äldreboendet med 20 platser.

Förvärvet och projektet genomförs inom ramen för Hemsös och Uddevalla kommuns samverkansavtal som tecknades under 2020.

‒ Antalet äldre ökar i Sverige och i Uddevalla bor det fler personer över 80 år än i andra kommuner. Vi behöver hjälp att säkerställa Uddevallas behov av fler platser inom vård- och omsorgsboenden, säger Uddevallas kommundirektör Peter Larsson.  

‒ Det känns bra att vi kan bidra med vår kunskap och långa erfarenhet av att kostnadseffektivt utveckla skolor och äldreboende. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med kommunen och att vi tillsammans kan utveckla den sociala infrastrukturen, säger Johanna Nyström, projektutvecklare på Hemsö.  

Idag har vård- och omsorgsboendet 40 lägenheter med egna hygienutrymmen och pentryn. I huset finns också dagverksamhet samt tillgång till restaurang, gemensamhetsutrymmen, hårvård och fotvård. Planen är att år 2024 kunna erbjuda ytterligare 20 nyproducerade lägenheter till personer med demenssjukdom. När utbyggnaden är klar så får också Hemtjänsten en gemensam centraliserad utgångsplats från Rotviksbro.