Almedalen 2022

Publicerat

Hemsö är på plats under årets Almedalsvecka. Ska kommuner hyra eller äga sina samhällsfastigheter? Hur ska vi säkerställa tillgång till moderna badhus? Skola, äldreomsorg och badhus diskuteras med kunniga personer. Välkommen att delta i seminarierna!

 • 4 juli kl. 14.00 – 15.00, S:t Hansgatan 24:
  Nöten alla vill knäcka – hur:et i social hållbarhet
  Även om social hållbarhet numera har blivit en hygienfaktor saknas en vedertagen modell för hur arbetet ska bedrivas. Vilka modeller är relevanta och framgångsrika? Hur förhåller sig teorin till praktiken? Vad är målet med det sociala hållbarhetsarbetet?

  Arrangör: Brunswick Real Estate och Fråga Lou AB

 • 4 juli kl. 14.30 – 16.00, Skolportsgatan 10:
  Sveriges simhallar – pengar i sjön eller nödvändiga investeringar?
  Det råder stor efterfrågan på nya badhus i Sverige. Många av dagens anläggningar är gamla och nedgångna då de byggdes för över 40 år sedan och nu har uppnått sin tekniska livslängd. Hur ska fler kommuninvånare i Sverige få tillgång till moderna badhus?

  Kl 14:30-15:15 Panelsamtal
  Kl 15:15-16:00 Mingel och möjlighet till frågor till panelen

  Medverkande:
  Claes Thunblad, Ordförande RF-SISU Stockholm och tidigare KSO Järfälla kommun (S)
  Therese Alshammar, En av Sveriges mest framgångsrika idrottare genom tiderna
  Fredrik Gradelius, Regionråd Gotland inriktning Kultur och fritid (C)
  Peter Jutterström, Kommunalråd Jönköpings kommun (M)
  Anna Marand, Projektutvecklingschef Hemsö
  Panelsamtalet leds av Hans Albrektsson.

  Arrangör: Hemsö och Tagehus

 • 4 juli kl. 15.00 – 16.30, Donnersgatan 1:
  Hur formas skolor där mobbning inte sitter i väggarna?
  Sverige har gått från att ha varit ett föregångsland inom utbildning, till att halka efter i utvecklingen av inkluderande och trygga utbildningsmiljöer. Kom och delta, eller betrakta, när framtidens mobbningsfria skola formas.

  Arrangör: Areim, Friends, Part of More, Impact Hub

 • 5 juli kl. 9.30 – 10.15, Donnersgatan 1, Donnerska huset "Terrassen":
  Kommunernas utmaningar – hur kan vi lösa dem tillsammans?
  Många kommuner har ökade utmaningar på grund av stora investeringsbehov av infrastruktur och utbyggnad av skolverksamhet och äldreomsorg. I vilken utsträckning kan privata aktörer underlätta för kommuner och regioner?

  Medverkande: 
  Nils Styf, vd Hemsö
  Maria Lidström, vd Stenvalvet
  Per Ankarsjö, moderator 

  Arrangör:
  Hemsö och Stenvalvet

  knapp_intresse.png

 • 5 juli kl. 13.15 – 14.00, Skeppsbron 24, Joda Bar, "Lilla Baren":
  En sund kropp och knopp i en välplanerad skola
  Barns psykiska ohälsa är en alltmer växande samhällsfråga. Dessutom upplever allt fler barn stressymtom i tidiga åldrar. Hur kan välplanerade skolor förebygga psykisk ohälsa? Och vilka faktorer i planeringen av skolor är särskilt viktiga för en trygg och stressfri skolmiljö?

  Arrangör: Liljewall arkitekter

 • 5 juli kl. 14.00 – 15.00, Skeppsbron 24, Joda Bar, "Lilla Baren":
  Skolhuset som ett kinderägg... Hur kan vi lyckas bättre med de förväntningar vi har på våra skolhus?
  Vi ställer höga krav på svensk skola - och det ska vi göra! Men hur kan vi lyckas bättre med de tre förväntningarna vi har på våra skolhus: god undervisning, en kraft i klimatomställningen och att bygga samhälle? Vi ger några konkreta förslag.

  Arrangör: Forum Bygga Skola, ÅWL arkitekter, Liljewall arkitekter, Wästbygg, Visbyark, Sweco, Cedervall arkitekter, Tengbom, Skanska, Hemsö och NCC

 • 5 juli kl. 14.30 – 15.30, Strandvägen, H530:
  Det cirkulära byggandet tar fart med data och nya verktyg - när kan vi flytta in?
  Smart design och digitala verktyg står i centrum när byggnaden blir en materialbank och hållbarhetsdata blir lika värdefullt som guld. Om hur många år kan en hyresgäst ställa krav på, och erbjudas, riktigt cirkulära alternativ?

  Arrangör: Sweco

 • 5 juli kl 15.00-16.00, Hästgatan 9:
  Vem tjänar på samhällsfastigheter – staten eller kapitalet?

  Investeringstakten i den kommunala sektorn har varit mycket hög. Resultat från rapporter tyder dock på att utbyggnad och nybyggen kopplat till en kraftig befolkningstillväxt fått högre prioritet än underhåll. Frågan om ett stort eftersatt underhållsbehov inom kommunsektorn har därför uppmärksammats. Vad är bäst, äga eller hyra? Vilka konsekvenser får olika val? Vem tjänar på samhällsfastigheter? Viktiga aspekter finns utöver finansiering?

  Arrangör: Pwc

 • 5 juli kl. 16.15 – 17.30, Skeppsbron 24, Joda Bar, "Lilla Baren":
  På spaning efter det skolhus som.. ja vadå?!
  Välkommen på mingel! Vi umgås och delar korta spaningar om skola och skolhus inhämtade från Almedalens gedigna utbud av seminarier och paneldiskussioner. Vänligen anmäl dig till magnus@byggaskola.se. Begränsat antal platser, först till kvarn.

  Arrangör: Forum Bygga Skola

 • 6 juli kl. 10.00 – 10.45, Donnersgatan 1:
  Är äldreboendet en ändhållplats eller ett paradis för äldre?
  Statistiken visar sitt tydliga språk - vi har alldeles för få äldreboende och behöver få till bättre miljöer anpassade för äldres olika behov. Vilka behov och problem finns idag och hur kan regelverken förändras för att se till individens bästa?

  Arrangör: Codesign

   

 • 6 juli kl. 11.00 – 11.45, Donnersgatan 1:
  Skolor som hållbart samhällsbygge 
  En skolgång som blivit en allt viktigare faktor som avgör förutsättningarna hos dagens och framtidens ungdomar att kunna ta sig vidare i livet. Hur kan skolan utvecklas fysiskt och institutionellt för att bli “skolan mitt i byn”? Vilka goda exempel finns och vad krävs för att höja lägsta standarden över hela Sverige?

  Arrangör:
  Codesign

   

 • 6 juli kl. 13.30 – 14.30, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal D22":
  Hur kan ett branschnätverk för fastighetsutvecklare skapa social hållbarhet i äldrebranschen?
  Sverige har stora utmaningar när det gäller bostäder för en seniormålgrupp. Seniorer behöver sälja sina villor tidigare för att få i gång flyttkedjor och dessa efterfrågar bostäder med höga mervärden. Inget kan konkurrera prismässigt med att bo kvar i villan/radhuset. Vi behöver visa att utbudet av bra seniorbostäder är brett och att det finns många olika koncept att välja på. Kommuner behöver prioritera att tilldela mark för att möjliggöra detta. 

  Arrangör: SeniorVärlden

 • 6 juli kl. 15.00 – 16.30, S:t Hansgatan 24:
  Ideologi eller pragmatism - finns en gemensam väg att gå kring samhällsfastigheter?
  Oavsett ideologi kan vi konstatera att samhällsfastigheter är samhällets viktigaste hus, där folk vistas i livets alla skeden och det är av största vikt att de är ändamålsenliga och utgör en trivsam och värdig miljö. Vem ska äga dem och hur säkerställer vi utbudet av samhällsfastigheter?

  Arrangör: Fråga Lou, Hemsö, Vectura, Samfastigheter, Magnolia Bostad, Stenvalvet, REAL Meetings
Matilda Lindström
Kommunikatör
08-501 171 21
Skicka e-post