Omstart Sverige

Vi är inne i en kris vi aldrig glömmer men det får inte hindra oss att planera för framtiden. Vi blickar framåt!

Den 2-3 september deltog Hemsö i Di-gruppens nya digitala mötesplats Omstart Sverige, som samlade många branscher för att testa idéer, dela funderingar, samla ny kraft och ge varandra inspiration och draghjälp.

Den 3 september arrangerade Hemsö ett rundabordssamtal där kommunernas utmaningar diskuterades och hur vi bäst löser dem tillsammans, se nedan. 

2 september

  • Ledarskap under en pandemi - hur går det till?

Coronasmittan tog Sverige och resten av världen med överraskning. På kort tid ställde många av oss om så att hemmet blev den nya arbetsplatsen. Vilka krav ställer distansarbetet på ledarskapet inom bygg- och fastighet? Hur påverkas den framtida användningen av kontorsarbetsplatser? Vad säger psykologen om hur man hittar sin egen och andras motivation under påfrestande omständigheter?

I panelen: Nils Styf, vd, Hemsö, Kajsa Hessel, ordförande, Byggcheferna, Johan Skoglund, vd, JM, Jenny Jonsson, vd, ByggVesta och Christian Walén, vd, PBM Sweden AB.

  • Samhällsfastigheter - en privat eller kommunal angelägenhet?

En redan tuff ekonomisk situation för de svenska kommunerna har satts under ytterligare press med Covid-19. Det saknas platser inom vård, skola och äldreomsorg samtidigt som bemanningsfrågan är en svår nöt att knäcka på många platser i landet. Samhällsfastigheter har dock seglat upp som ett eget, viktigt segment för de privata investerarna och utvecklarna. Även utländska investerare ser på samhällsfastigheter med stort intresse. Kan ett bättre samarbete med den privata sektorn reda upp den kommunala problematiken?

I panelen: Anna Marand, projektutvecklingschef, Hemsö, Max Barclay Nordenchef, Newsecs rådgivningsverksamhet, Newsec och Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande (S), Haninge kommun.

3 september

  • Rundabordssamtal: Kommunernas utmaningar - hur löser vi dem bäst tillsammans?

Kommuner och regioner står inför stora ekonomiska utmaningar när kostnaderna för välfärden ökar snabbare än intäkterna. Många kommuner står dessutom inför ökade utmaningar på grund av att det krävs stora investeringar i infrastruktur samtidigt som skolverksamhet och äldreomsorg måste byggas ut. På vilket sätt kan kan privata aktörer underlätta för kommuner och regioner?

Programledare: Annika Dopping, producent och moderator

Deltagare: Annika Wallenskog, chefekonom, SKR, Nils Styf, vd, Hemsö, Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M) Nacka kommun, Miguel Odhner, kommunstyrelsens ordförande (S) Kungälv kommun, Anna Marand, projektutvecklingschef, Hemsö, Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande (S) Norrköpings kommun och Mikael Henrysson, kommunstyrelsens ordförande (SD) Bjuv kommun.

36 minuter in i klippet kan du se och lyssna till Hemsös rundabordssamtal från Omstart Sverige den 3 september 2020.