Grundskola och äldreboende i Göteborg

Göteborg

Hemsö utvecklar ett unikt projekt med grundskola och äldreboende kombinerat i en och samma byggnad i området Sandarna i Göteborg. Skolan omfattar årskurs F-6 för 400 elever och äldreboendet 100 platser. Investeringen uppgår till cirka 500 miljoner kronor. Ett 12-årigt hyresavtal har tecknats med Göteborgs stad för både grundskolan och äldreboendet.

Fastigheten är belägen i utvecklingsområdet ”Fixfabriken” i stadsdelen Sandarna i Göteborg där planen är att uppföra cirka 1 000 bostäder. Byggnaden ligger i anslutning till Sannaparken med ett högt läge i området. Skolan för de 400 eleverna är belägen på plan 1 - 3 i byggnaden som även inkluderar tillagningskök, idrottssal och garage. Äldreboendet med 100 boendeplatser, är beläget på plan 4 – 8 med utsikt över Göteborgs hamninlopp och grönskan i parken.

Utformningen väntas ge positiva effekter då lokaler som tillagningskök och idrottssal kan samutnyttjas, men även genom att skapa möten mellan de boende på äldreboendet och eleverna på skolan. Här finns möjlighet att förbättra äldre människors närhet till liv och rörelse, genom såväl visuell kontakt som gemensamma aktiviteter mellan verksamheterna. Barnen får också en nära koppling till den äldre generationen.

Byggnationen beräknas starta sommaren 2020 och inflyttning planeras till vårterminen 2023.

Virtuell ceremoni med tema Samverkan

Den 28 september 2020 togs det första spadtaget för byggnationen under temat "Samverkan". Det var ett mindre event på plats men möjligheten fanns att följa det hela i en digital livesändning. Vid ceremonin deltog talare Nils Styf, vd Hemsö, Christian Wieland, Vestia, Malin Valsö, leg. barnpsykolog och Helle Wijk, professor i omvårdnad, Chalmers och Göteborgs stad.

Se inspelningen här:

Fakta

Plats: Göteborg
Typ av objekt: Grundskola/äldreboende
Upphandlingsform/entreprenör: Vestia Construction Group
Hyresgäst: Göteborgs stad
Omfattning: 400 elevplatser, 100 boendeplatser
Projekttid: 2020 - 2023
Miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver