Regionens hus

Skövde

I Skövde har Hemsö uppfört en ny multifunktionell kontorsbyggnad benämnd Regionens hus. Huset stod klart under tredje kvartalet 2018.

Projektet omfattar uppförande av Regionens hus i Skövde, som är en kontorsfastighet med garage i botten och en restaurang i entréplan. Byggnaden är fem våningar hög och har en total yta om ca 9 900 kvm. Hyresgäst är Västra Götalandsregionen och totalentreprenör är Serneke.  

Fakta

Plats: Skövde
Typ av objekt: Multifunktionell fastighet
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad med Serneke
Hyresgäst: Västra Götalandsregionen
Omfattning: 9 900 kvm
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad silver
Projekttid: 2016 - 2018