Äldreboende Södertälje

Södertälje

Ett nytt äldreboende uppförs i Hovsjö i Södertälje som beräknas stå klart i slutet av 2017.

Projektet omfattar uppförande av ett äldreboende med total uthyrningsbar yta om 3 800 kvm. Det nya äldreboendet är beläget i Hovsjö i Södertälje och byggnaden kommer att få tre våningsplan med 54 platser för äldre. Hyresgäst blir Attendo som har tecknat ett 15-årigt avtal. Projektet kommer att klassificeras som Miljöbyggnad Silver. Byggnationen beräknas vara färdigställd i slutet av 2017.

Fakta

Plats: Södertälje
Typ av objekt: Äldreboende
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad med Peab
Hyresgäst: Attendo
Omfattning: 3 800 kvm, 54 platser
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad silver
Projekttid: 2016 - 2017