Munken Trygghetsboende

Motala

Hemsö har uppfört ett trygghetsboende i centrala Motala. Byggnaden inkluderar ett trygghetsboende, ett LSS-boende och en administrativ byggnad avsedd för hemtjänst.

Projektet omfattar tre byggnader bestående av Trygghetsboende , LSS-boende samt en administrationsbyggnad. Huvudbyggnaden om 2 785 kvm utgör trygghetsboende med 34  lägenheter och tillhörande gemensamma utrymmen. Trygghetsboendet utgörs av små 1-2-rumslägenheter som är anpassade för äldre personer med behov av omvårdnad och trygghet. Bredvid trygghetsboendet kommer ett LSS-boende med 6 lägenheter att byggas samt en administrativ byggnad, där bland annat hemtjänst kommer att finnas. Byggnaden är klassificerad som Miljöbyggnad Silver och hyresgäst är Motala kommun som har tecknat ett 25-årigt hyresavtal. Projektet färdigställdes i februari 2017.

Fakta

Plats: Motala
Typ av objekt: Trygghetsboende och LSS-boende
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad med Peab
Hyresgäst: Motala kommun
Omfattning: 3 800 kvm
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad silver
Projekttid: 2016 - 2017