Regionens hus

Skövde

I Skövde uppför Hemsö en ny multifunktionell kontorsbyggnad benämnd Regionens hus. Huset kommer att stå klart under tredje kvartalet 2018.

Projektet omfattar uppförande av Regionens hus i Skövde, som är en kontorsfastighet med garage i botten och en restaurang i entréplan. Byggnaden blir fem våningar hög och får en total yta om ca 9 900 kvm. Hyresgäst är Västra Götalandsregionen och totalentreprenör är Serneke. Projektet beräknas vara färdigställt i augusti 2018. 

Fakta

Plats: Skövde
Typ av objekt: Multifunktionell fastighet
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad med Serneke
Hyresgäst: Västra Götalandsregionen
Omfattning: 9 900 kvm
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad silver
Projekttid: 2016 - 2018