Källbyängars förskola

S:t Larsparken, Lund

Projektet har omfattat ombyggnation av en äldre byggnad till en modern förskola. Förskolan har sex avdelningar, två för yngre barn och fyra för äldre barn samt ett eget tillagningskök.

Utemiljön är noggrant utformad med fokus på naturnära och robusta material. Här finns bersåer, bärbuskar, plats för barnen att sova utomhus, klättrings- och balanslekredskap för att stimulera motorisk utveckling och mycket mer. Mycket hög andel av utemiljön är helt eller delvis permeabel och markbeläggningarna består av allt från naturgrus, bark, gräs till torv.

Historiskt var byggnaden en vårdpaviljong för Hospitalets TBC sjuka som uppfördes 1954. Från 80-talet fram till dagens ombyggnation nyttjades byggnaden för rättspsykiatriska ändamål.

Fakta

Plats: S.t Larsparken, Lund
Typ av objekt: Förskola 6 avdelningar
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad med Servicekuben AB
Hyresgäst: Lundafastigheter
Omfattning: 2 400 kvm, 120 barn
Projekttid: 2015 - 2016