Mälardalens högskola

Eskilstuna

I mars 2017 förvärvade Hemsö tomträtter som nu bebyggts med nya Mälardalens högskola i centrala Eskilstuna. De moderna och flexibla lokalerna har en uthyrningsbar yta på 20 000 kvadratmeter.

Nu står Mälardalens högskola (MDH) klar och 4 000 studenter och 300 anställda har nya moderna utbildningslokaler. MDH drog igång skolverksamheten april 2020. I projektet har Serneke varit totalentreprenör och den uthyrningsbara ytan är 20 000 kvadratmeter. Den nya högskolebyggnaden har en central placering på det innovativa kunskapsstråket som går från järnvägsstationen, via Drottninggatan mot ån, till Munktellområdet. 

MDH är en av Sveriges största högskolor och har 16 000 studenter som läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. På MDH bedrivs forskning inom alla utbildningsområden för att lösa samhällets utmaningar, varav forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt framstående.

MDH:s nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor bidrar till att människor mår bättre och att jorden håller längre. MDH finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Högskolan har tecknat ett 20-årigt hyreskontrakt. Byggnaden kommer att klassificeras enligt Miljöbyggnad Silver och byggnadens energianvändning ska nå nivå Guld.

Fakta

Plats: Eskilstuna
Typ av objekt: Utbildningsfastighet
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad med Serneke
Hyresgäst: Mälardalens högskola
Omfattning: 20 000 kvm
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad silver
Projekttid: 2017 - 2019