Möjligheter i en växande park


Lediga lokaler

Under 2015 färdigställdes merparten av Grenverket. Det är en modern byggnad i anrik parkmiljö som kombinerar verksamheter inom vård, skola och omsorg med kontor- och handelsverksamhet. Läs mer under fliken "Lediga lokaler" om du vill etablera dig där Lund är som grönast.

Scrolla ner
Scrolla ner för mer information
Hemsö Fastighets AB